Support: +46 (0) 224-370 50
Support
+46 (0) 224-370 50

 • Industri

  Verkstadsindustri

  Våra marknadsledande produkter i kombination med vårt kunnande är till stor nytta inom verkstadsindustrin, där kontinuerlig effektivisering är mycket viktigt.

  • CAM-system
  • DNC
  • Driftuppföljning
  • Lagerautomater

   


 • Medicin

  Vården

  Inom vårdsektorn erbjuder vi marknadsledande Läkemedelsautomater.

  Våra utrustningar ger användaren säker och tillförlitlig hantering av bland annat läkemedel.

  Läkemedelsautomater ger både säkrare och smidigare hantering av varor så som läkemedel, förbandsmaterial och instrument.


 • Företaget

  Edge Technology 

  Hos oss möter Du engagerade och kunniga människor med ett stort intresse i att hjälpa Er att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga.

  Här finner du även kontaktuppgifter och en presentation av företaget.

  Kontakt tele o brev

   

   

   

   

 • Vår portal

  I vår portal finner du mer information om oss och de lösningar vi erbjuder.
  Vi presenterar nyheter av olika slag. 

  • Kurskalender för våra schemalagda utbildningar
  • Mässor / öppna hus
  • Användarträff
  • Lediga tjänster
  • Produktnyheter
  • Företagsnyheter

   

  Du som redan är kund kan logga in och hämta nya versioner med mera.

  Du som ännu inte är kund kan hämta produktinformation.

 • Edgecam

  Edgecam
  Marknadsledande CAM system för svarvning | fräsning | trådgnistning
 • SupplyPoint

  SupplyPoint
  Lagerautomater
 • X-Net

  X-Net
  DNC till alla maskiner
 • X-Net Driftuppföljning

  X-Net Driftuppföljning
  Driftuppföljning av produktion

Edgecam

Oavsett hur ert behov ser ut inom svarvning, fräsning eller trådgnistning har Edgecam en lämplig nivå för ert behov.

Edgecam är utan tvekan ett av marknadens ledande system för programmering av svarv och fräsoperationer.
Waveform fräsning och Workflow är funktionalitet som innebär att Edgecam definierar en standard inom CAM-världen som få kan matcha.
 
Edgecam workflow Edgecam Workflow Edgecam waveform Edgecam Waveform
 
Workflow ger mycket stora vinster i beredningsarbetet - hela processen från CAD-modell till färdig NC-kod kan kraftigt rationaliseras tack vara Workflow.
 
Waveform ger stora ekonomiska vinster i bearbetningen. Snabbare bearbetning med mindre slitage på verktygen låter inte möjligt men Waveform gör det.
 
Edgecam turning 100px Edgecam svarning Edgecam wire 100px Edgecam Trådgnistning
 
 
 
Edgecam part modeller 2 100px Egecam Part Modeler 3D CAD
 
 
 
 

Effektiv och kontinuerlig utveckling av Edgecam säkerställer att du som användare kan fortsätta utveckla er process inom produktionen med avseende på verktyg, metodik och maskiner Med kontinuerlig utveckling i en takt som inte står någon efter säkerställer Edgecam att du som användare alltid får mesta möjliga ut av gjord investering. 

 

I takt med att ert behov förändras har Edgecam kapacitet att följa med i er utveckling. Ni kan lugnt starta i valfri nivå för att allt efter att era behov förändras uppgradera Edgecam till optimal nivå.
Edgecam hanterar svarvning från 2-axliga maskiner till de avancerade flerfunktionsmaskinerna med flera spindlar och flera verktygsbärare. Inom fräsning hanterar Edgecam maskiner helt upp till 5-axlig simultan fräsning.

Se fler filmer om Edgecam än de vi har i vårt videoarkiv här

Läs mer om Edgecam här (öppnas i ny flik och är på engelska)

SupplyPoint

I SupplyPoint lagerautomat har vi en lösning för i stort sett alla behov av av säker och rationell hantering av små och medelstora artiklar. 

SupplyPoint är marknadens ledande system med oslagbar enkelhet och säkerhet.

Vi erbjuder flera modeller med utförande som är utvecklat att passa för rätt område.
Varje maskin kan anpassas på flera sätt för att bäst lösa er hantering.

Några exempel på SupplyPoint lagerautomater. Klicka på bilden för att se en större bild som öppnas i separat fönster

 

Supplypoint 28level 3bay 100px  SupplyPoint 28 raders skåpSupplypoint Rotopoint3 100px    SupplyPoint Rotopoint

 

Supplypoint lid 100px SupplyPoint LIDSupplypoint modulo 100px SupplyPoint Modulo

 

X-Net - DNC

Ett av marknadens mest använda system för överföring av NC-program.

 

X net metrostyle svensk

 

X-Net DNC fungerar helt utan behov för extra terminaler vid NC-maskinen. 
Med X-Net får Ni ett verktyg att skapa struktur och ordning bland Era NC-program. 

 

Överskådligt och enkelt hanterar Ni alla program till alla maskiner.
Säkerheten är A och O i X-Net, automatik och tillgänglighet är andra viktiga egenskaper i X-Net.
Alla maskiner som är anslutna kan samtidigt köra online, blockvis överföring av långa program.
Kvittering skickas till maskinen då program lagrats. 

X-Net skapar säkerhetskopia helt automatiskt (revisionshantering). 
Från NC-maskinen kan ni aldrig skriva över ett program. 
Alla händelser registreras i logg.

Direkt från knappsatsen på NC-maskinen kan Ni:

 • Hämta och spara program 
 • Erhålla lista över tillgängliga program i datorn 
 • Beordra utskrift av program

 

Några exempel på X-Net konfigurationer. Klicka på bilden för att se en större bild som öppnas i separat fönster.

X-Net rs232 anslutning X net rs232 100px X-Net W-Lan X net w lan 100px

X-Net LAN Hub X net moxa 1 100px X-Net Presetter X net preset 100px

 

 

 

X-Stat Driftuppföljning

Insamling och sammanställning av produktionsstatistik, eller med ett annat ord produktionsuppföljning. 
X-Stat ger Er svaret på frågan hur mycket maskinerna producerar. Tydliga grafer visar uppmätt produktion i maskinerna. X-Stat ger Er verktyget att upptäcka tex cykliska störningar.

Använd all insamlad data för att styra verkstaden mot optimal produktion.

 

Automatisk insamling eliminerar misstag och skapar kontinuerlig utvärdering.
Upp till 99 parametrar kan utvärderas, exempelvis kan 
Ni mäta produktion, materialbrist, verktygsfel, maskinfel. X -Stat är optimerad för till ex. TPM, där man direkt kan utläsa tex. MTBR/MTTR för given resurs i givna perioder

 

 

X net stapel 100px

Lönsamhet är inget som kommer automatiskt, trots en bra produkt, duktiga medarbetare och modern maskinpark. För att bli effektivare och mer lönsamma investerar tillverkande företag mångmiljonbelopp i nya allt mer komplexa NC-maskiner. 

 

 

Håller Ni med oss när vi säger att:

Ledtider kan vara en konkurrensfaktor 
Okontrollerade stillestånd i maskiner leder till ökade ledtider
I tider med allt mer fokus på produktionsekonomi blir det allt viktigare att produktions utrustningar gör det de är bäst på. Utrustningar som står still, används på fel sätt eller är felaktiga förorsakar varje år stora kostnader i industrin.Att investera i dyra och komplexa utrustningar för att skapa effektivare produktion kan vara både smart och ekonomiskt korrekt. Men hur blir det om dessa utrustningar inte används som det är tänkt?

 

Hur vet Ni att Ni använder Era utrustningar optimalt?

Som sagt lönsamhet kommer inte automatiskt, fundera på vilka kostnader som döljer sig bakom följande,

 • Dyra maskiner som står still när de programmeras
 • Krånglig inläsning av program i maskiner
 • Maskiner som står still på grund av yttre faktorer 
 • Fixturer som krånglar
 • Verktyg som saknas 
 • Lång omställning av maskiner
 • Läkemedelsautomat

  Läkemedelsautomat
  Säker läkemedelshantering

Läkemedelsautomater

Läkemedel är viktiga för mottagaren av dem, hanteringen av läkemedel är av samma skäl viktig för alla som arbetar inom vården. Tillgänglighet i kombination med säker förvaring är viktiga parametrar för att säkerställa hög säkerhet i läkemedelshantering.

Våra läkemedelsautomater är utvecklade med hänsyn tagen till flera aspekter. De ska vara enkla och intuitiva att hantera för alla som möter maskinen. Samtidigt ska de vara säkra så att obehöriga ej får tillgång till innehållet. Med den stora variation av varor som läkemedel består av är flexibilitet ytterligare en aspekt som läkemedelsautomaten ska uppfylla. Vår utrustning kan modifieras allt efter hur sortiment förändras som till exempel när förpackningars utformning förändras.

Med bland annat detta i åtanke har vår leverantör SupplyPoint utvecklat både hårdvara och programvara. det faktum att det är samma utvecklare av såväl hårdvara som mjukvara är en starkt bidragande orsak till det goda mottagande våra Läkemedelsautomater fått. Det säkerställer bästa möjliga kontroll av utrustning och utveckling av nya funktioner.

Vi erbjuder ett flertal varianter av läkemedelsautomater. Ofta indelas de i säkerhetsklasser, A, B och C. Där A betecknar högsta säkerhetsklassen.

Vi benämner Läkemedelsautomaterna med förkortningar 28Level, LID och ECTC. 

Mer information och broschyrer finner ni i vår portal under "Nedladdningar".

 

 Supplypoint inlogg 1 100px Inloggning via pekskärmen Supplypoint l kemedelsautomat 4 100px

Avdelare medicin 10px

Supplypoint l kemedelsautomat 5 100px  Utplock av vald vara Supplypoint l kemedelsautomat 6 100px

Avdelare medicin 10px

Supplypoint l kemedelsautomat 7 100px Vy från ett läkemedelsrum

 • Om oss

  Om oss
  Om oss..
 • Vi

  Vi
  Våra kontaktuppgifter

Edge Technology AB

Med utgångspunkt från något av våra tre kontor i Sala, Stockholm och Värnamo levererar vi produkter och tjänster. Hos oss finner ni en en pålitlig partner när ni söker effektivare verksamhet.

Et utbildning Engagerade och kunniga människor gör skillnad !

Oavsett i vilken bransch ni verkar är vi säkra på att ni har era helt unika utmaningar och era specifika önskemål. Vi tror att ni i ert arbete med förbättringar och utveckling av er verksamhet är noggranna med att jobba målinriktat där ett långsiktigt positivt resultat finns med i bilden.

Utveckling och förbättring av metoder, processer eller liknande kräver så gott som alltid investering i både tid och produkt. Det gemensamma med alla investeringar är att de helt och hållet står och faller med den mänskliga insatsen. En enskild produkt är i sig själva inte någon lösning eller utveckling av er verksamhet även om det vid första anblicken kan tyckas som att produkten löser allt men utan en kompetent och engagerad leverantören av produkten är det i stort sett hopplöst att lyckas med investeringen.

PusselBygg era investeringar på en kombination av människa och produkt.

Den mänskliga insatsen i form av till exempel utbildning, anpassning och support bidrar till att er nya investering integreras i er verksamhet så att er lönsamhet ökar.

Vi är ett företag bestående av engagerade och kompetenta människor. Vi ställer denna resurs till er tjänst, rätt använd är vi övertygande om att vi hjälper er att bli mer lönsamma. Vårt engagemang i kombination med de noga utvalda leverantörer vi valt att arbeta med är god grund för att ni ska kunna göra lönsamma investeringar.

Ni finner mer information om oss och våra lösningar i vår portal - den Blå ikonen på första sidan.
I portalen presenterar vi nyheter som:

 • Kurskalender för våra schemalagda utbildningar
 • Mässor / öppna hus
 • Användarträff
 • Lediga tjänster
 • Produktnyheter
 • Företagsnyheter

Du som redan är kund kan logga in och hämta nya versioner med mera.
Du som ännu inte är kund kan hämta produktinformation.

 • {{employee.name}}

  {{employee.job_id}}

  Telefon{{employee.work_phone}}

  Mailadress{{employee.work_email}}